Správní Milostivé léto zvítězilo v anketě Zlatý paragraf

Veřejnost zvolila zákon o správním Milostivém létu v anketě Zlatý paragraf za nejprospěšnější právní předpis letošního roku v oblasti podnikání. Koncept zákona navazuje na předchozí úspěšné legislativní úpravy Milostivého léta I a II, jejichž spoluautorem je lidovecký poslanec Marek Výborný. Zmíněné iniciativy vedly v uplynulých dvou letech k ukončení více než 61 tisíc exekucí za podmínky úplného zaplacení jistiny dluhu. Úprava daňového a správního Milostivého léta nabyde účinnosti již 1. 7. 2023.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo využít veškeré zkušenosti a poznatky z minulých koncepcí Milostivého léta a přetavit je v zákon zaměřený na penále a exekuční náklady u dluhů vůči České správě sociálního zabezpečení. Dle údajů ČSSZ by mohlo mimořádné odpuštění příslušenství dluhu pomoci až 715 tisícům fyzických osob a 262 tisícům právnických osob. Stát tak bude mít příležitost získat peníze z jinak jen těžko vymahatelných pohledávek. K využití tohoto potenciálu je ovšem třeba jasná a srozumitelná komunikace této příležitosti směrem k veřejnosti. Vítězství v anketě Zlatý paragraf je pro mě důkazem úspěchu v informování těch, jimž má projekt pomoci,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Na vytváření jednotlivých zákonů o Milostivém létu jsem se podílel zejména s vidinou pomoci osobám, které se v důsledku vysokého penále a exekučních nákladů dostaly do dluhové pasti, z níž nevidí cestu ven. Moc mě těší, že veřejnost svým hlasováním v anketě ocenila snahu ulehčit těmto lidem návrat ke klidnému životu bez zadlužení. Je však třeba zdůraznit, že koncept Milostivého léta neumožňuje odpuštění samotných dluhů. Iniciativa dává dlužníkům možnost zaplatit pouze jistinu dluhu s tím, že jim bude odpuštěno penále a exekuční náklady. Na principu, že dluhy se musí platit, se tak nic nemění,“ sdělil lidovecký poslanec a popularizátor Milostivého léta Marek Výborný.

Zlatý paragraf je anketou, která oceňuje specifické aktivity veřejné správy směřující k podpoře českého podnikání. Takovými aktivitami mohou být nejen právní předpisy, ale také jednotlivé vize či koncepce, které mají za cíl usnadnění podnikatelské činnosti. O vítězi ankety rozhoduje veřejnost hlasováním.

Leave a Reply