Moje kandidatura na předsedu

Milé sestry, vážení bratři,

těch několik posledních měsíců, kdy jsem navštívil desítky míst od Krušných hor po Slovácko či slezské Beskydy a hovořil se stovkami z Vás, mě naplňuje hrdostí nad tím, jak je KDU-ČSL bohatá. Ještě více jsem si uvědomil, jak obrovským bohatstvím naší strany jste Vy, členové a příznivci. Vnímám fascinující lidský kapitál, tisíce příběhů drobné práce pro vlast nejen ve volebních kampaních, ale i v místních a krajských zastupitelstvech, v radách a komisích, v pozicích starostů, místostarostů, hejtmanů, náměstků nebo senátorů. O to více jsem zavázán mluvit k Vám otevřeně a nelakovat realitu na růžovo.

Při svém naslouchání jsem totiž velmi často poznal i bolesti naší strany – omezená práce s lidmi, nedostatečná komunikace vedení s členskou základnou, nízké investice do lidského kapitálu, upřednostňování zásluh před odvedeným výkonem, spoléhání se na tytéž tváře ve všech typech voleb. Místo toho, abychom se vzájemně obohacovali, zvyšuje se vzájemná izolace jednotlivých krajů, hledáme rozdíly a pokoušíme se najít jednu míru na všechny.

Nemohl jsem přehlédnout, že už nyní nemáme na některé posty vůbec žádné osobnosti. Chybí nám odborníci. Ano, vidím dostatek kandidátů na ministry pro místní rozvoj, zemědělství, kultury, sociálních věcí nebo dokonce i zdravotnictví. Ale kdybychom dnes vyhráli volby, nevidím mezi námi ministry financí, průmyslu a obchodu, vnitra nebo spravedlnosti. Nejsem si jist dokonce ani tím, že bychom byli schopni postavit dostatek uvěřitelných, zkušených, odborně zdatných a zvolitelných hejtmanů a primátorů všech statutárních měst.

Žádný program nelze prosazovat bez kompetentních lidí. Program naší strany je již sto let stejně hodnotný – PRÁCE, RODINA, VLAST. To jsou jasné časem prověřené křesťanskodemokratické hodnoty neopomíjející sociální akcent. Právě tyto hodnoty definují KDU-ČSL jako středopravicovou stranu, nikoliv stranu středovou. Naším vzorem má být bavorská CSU nebo rakouští lidovci. Prezidentské volby nám jasně ukázaly, že tento kultivovaný konzervativní program může oslovit výrazně více než 5% voličů – pokud je dostatek autentických kandidátů.

Vidím i mimo naši stranu mnoho lidí, kteří tyto hodnoty opravdově prosazují a jsou našimi přirozenými spojenci. S rozkročením k lidem, se kterými nás spojují naše programové hodnoty – PRÁCE, RODINA, VLAST, máme výborné zkušenosti. Jména jako P. Pithart nebo Z. Roithová si spojují s KDU-ČSL všichni v tomto státě. Tohoto rozkročení se nebojím, protože naše strana již daleko více rozkročena je a jde jí to k duhu. Nemyslím, že by byla či měla být rozkročena liberálně-konzervativně, ale je rozkročena mezi Čechy a Moravu. Obě tyto historické země mají jinou zkušenost a právě úspěchy v Krupce, Jablonci, Lysé nad Labem na jedné straně a v Bučovicích, Havířově nebo Zábřehu na straně druhé ukazují, že ten komu voní PRÁCE, může být obohacením celé strany a teprve spojením v jedné straně získáváme sílu.

Jako Východočech mám pochopení pro různé odstíny a přístupy v naší straně. Chci moderovat a směřovat úsilí všech našich členů, kandidátů a příznivců jedním směrem – KLIDNOU SILOU. Chci vytvořit tým, který se bude doplňovat a potáhne za jeden provaz. Budu-li zvolen předsedou, budu prosazovat, aby každý kraj vychoval své poslance, své primátory statutárních měst, svého hejtmana a aby to byli různí lidé, protože kumulace funkcí nikam nevede. Rozdílní odborně zdatní a mravně ukotvení kandidáti – to je skutečná nová energie pro KLIDNOU SÍLU. Chci je podnítit, otevřít jim stavidla, dát jim prostor. Takto můžeme mezi sebou najít nové ministry, poslance, hejtmany nebo starosty. Takto můžeme společně prosadit cokoliv ve prospěch námi zastávaných hodnot – PRÁCE, RODINA, VLAST. Pojďme společně přiložit ruku k dílu!

Váš Marek Výborný

One comment

  1. Pane poslanče,

    napište mi prosím váš životopis, abych mohl uvěřit vašim, předchvílí odprezentovaným slovům v PS, že nejste v PS kvůli penězům, ale kvůli právu. Ďekuji vám předem.

Leave a Reply