Úvodní slovo

Aktivní účast na správě věcí veřejných vnímám jako službu nikoli podnikatelský záměr či naplnění svých ambicí. Snažím se s plným nasazením a zodpovědností dokázat, že jde věci měnit a posouvat k lepšímu.

Politika musí být postavena na slušnosti, poctivosti a pracovitosti. Svoboda, úcta k životu a solidarita jsou pro mě zásadní hodnoty. Ty se snažím chránit a prosazovat i jako poslanec za KDU-ČSL a věřím, že s vaší podporou i za koalici SPOLU.

Marek Výborný

Kde panuje neshoda, přinesme harmonii. Kde jsou chyby, přinesme pravdu. Kde existují pochybnosti, přinesme víru. A tam, kde převládá zoufalství, přinesme naději.

Margaret Thatcher

Lidovecká vize pro Česko

Tři pilíře, které jsou pro mě zásadní v životě i v politice.

Rodina je nade vše

Pro KDU-CSL je rodina nade vše, nedotknutelná entita, která tvoří základ státu. Proto podporujeme politiku, která vytváří podmínky pro rodinu pomoct si a postarat se sami o sebe. Dokáže rodina pomoct nemocným prarodičům? Dokáže si rodina poradit s postižením dítěte? Dokáže si rodina vzájemně finančně vypomoct? Pokud ano, tak se do toho nemá plést stát. Ten má jen vytvářet nejlepší podmínky, aby k tomu mohlo dojít. Stát má pracujícím rodičům snižovat daně např. daňovými bonusy za vychovávané dítě, ubírat byrokracii, investovat do škol a učitelů, zjednodušovat pravidla a hlavně, nepřekážet. Tam, kde nemůže pomoct rodina, musí stát sehrát onu příslovečnou roli trampolíny. Nesmíme nikoho nechat propadnout až na zem. A čekají nás další výzvy. Hájit lidskou důstojnost a úctu k životu od početí až po přirozenou smrt. Jakékoli pokusy o uzákonění eutanázie musíme rázně odmítnout. Stát má daleko více podpořit dostupnou paliativní a hospicovou péči, to je naše cesta. Braňme normální přirozený svět a hodnoty, které se před pár lety zdály nezpochybnitelné.

Rodiče jsou hrdinové

Pro KDU-ČSL jsou rodiče skupina občanů, kteří si zaslouží víc. Jsou to lidé, kteří mají mít nejlepší podmínky, nejlepší služby, nejnižší daně, motivační dávky, podporu, respekt a úctu. Každý zákon, který u nás projde, a je jedno jestli bude řešit odpady, energetiku, exekuce či mezinárodní směrnice, musí nějak zjednodušovat život rodičům. Když to nedělá, je to špatný zákon. Každý, úplně každý, kdo vychovává děti, je pro nás hrdina.

Děti jsou budoucnost


Nic nemá větší hodnotu než děti a proto je vůdčím principem naší politiky investice do dětí. Do jejich zázemí, vzdělávání, bezpečnosti, kreativity a rozvoje, zdraví a štěstí. Děti jsou klíčovou investicí do budoucnosti. A naše budoucnost nebude dobrá, když nezměníme to, jaké máme školky, školy a univerzity, když nezměníme to, jak se chováme k vodě, půdě, stromům, vzduchu a přírodě kolem nás.

Tak ještě jednou: Rodina je nade vše, Rodiče jsou hrdinové a Děti jsou budoucností.
Takto jednoduchá a jasná má být naše křesťanskodemokratická politika pro nové století naší strany.

Aktuality

Přečtěte si aktuální zprávy o tématech, kterým se věnuji.

Podpora

Co o mě říkají

Přečtěte si názory osobnostní různých oborů, co si o mě myslí.

Petr Pithart
Petr Pithart

Marek je vzdělaný, chytrý, milý člověk s přátelským vystupováním. Dejte na mne, na mé zkušenosti. Je to on, je to ten pravý.

Věra Luxová
Věra Luxová

Marek vyrostl v člověka, který je dobře a spravedlivě orientovaný, ví a umí! Veřejně pracuje pro kraj i město, kde žije a nebojí se hájit pravdu.

Michaela Šojdrová
Michaela Šojdrová

Je optimistou, který věří, že se věci dají měnit a posouvat k lepšímu. To už stojí za to mu dát svůj hlas, nemyslíte?

Roman Línek
Roman Línek

Marek vyrostl v člověka, který je dobře a spravedlivě orientovaný, ví a umí! Veřejně pracuje pro kraj i město, kde žije a nebojí se hájit pravdu.

Fotogalerie

Kampaňové foto

Nerad se fotím, ale takhle vypadám, když stojím za modela.