2017 – 2021

Nepatří mezi mé oblíbené činnosti prezentovat výsledky své práce. Doufám, že alespoň některé jste dokázali zaznamenat sami. Ale jisté bilancování mého téměř čtyřletého působení v PS, kam jste mě vyslali, je asi vhodné a očekávané. Stručné shrnutí k 20. 3. 2021:

 • Autor či spolupředkladatel 70 návrhů zákonů či jejich novel.
 • Předkladatel 44 pozměňovacích návrhů u schvalovaných zákonů.
 • Zpravodaj (tedy jakýsi průvodce celým legislativním procesem) 10 návrhů zákonů.
 • Podal jsem 44 interpelací na členy vlády z toho 12 na premiéra.

Svoji práci aktivitu jsem směřoval na půdu Ústavně právního výboru, Stálé komise pro Ústavu a Mandátového a imunitního výboru. Jsem předsedou podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, místopředsedou podvýboru pro regionální školství a členem podvýboru pro kulturu, pro ochranu spotřebitele a pro mládež a volnočasové aktivity.

Tolik strohá řeč čísel a statistiky

Pro poslanecký klub KDU-ČSL jsem připravil následující novely či pozměňovací zákony:

 • Novela zákona o střetu zájmů – zmírnění nesmyslných požadavků na členy samospráv malých obcí a měst směrem k povinnosti zveřejňování údajů v registru oznámení.
 • Novela Listiny základních práv a svobod – ochrana manželství jako svazku muže a ženy.
 • Novela zákona o reklamě – zákaz reklamy na spotřebitelské úvěry s výjimkou úvěrů na bydlení (ochrana spotřebitelů před agresivními praktikami úvěrových společností).
 • Novela volebního zákona – předložena v listopadu 2019 v podobě, o které v únoru 2021 rozhodl Ústavní soud.
 • Novela zákoníku práce – zvýšení příplatků pro třídní učitele a učitele vykonávající specializované činnosti (logoped, psycholog apod.).
 • Novela insolvenčního zákona – autor řady pozměňovacích návrhů upravujících proces oddlužení v ČR se snahou hledat vyvážené řešení mezi dlužníky a věřiteli.
 • Novela občanského zákoníku – zákaz dětských dluhů resp. ukotvení plné rodičovské odpovědnosti.
 • Novela exekučního řádu a občanského a soudního řádu – zásadní změna vymáhaní dluhů v ČR.

Tolik pouze výběr toho nejpodstatnějšího s vynecháním úprav covidové legislativy. Za zásadní považuji přípravu novely volebního zákona, kde jsme, aniž bychom to tušili, předjímali následné rozhodnutí Ústavního soudu a navrhli zrušit přísné načítací kvórum pro koalice a upravit přepočet hlasů na mandáty, aby respektoval stejnou váhu hlasu u všech voličů. Další výrazná témata se týkala specifické oblasti exekucí a oddlužení. Díky týmu spolupracovníků jsme mohli výrazně ovlivnit změny a úpravy zákonů v této oblasti. Na detaily zde bohužel není prostor, ale v zásadě jsem se vždy snažil hájit vyváženost úprav mezi ochranou a pomocí zodpovědným dlužníkům a na druhé straně hájit práva seriózních věřitelů a vnímat funkčnost celého systému.

V rámci své práce jsem aktivně komunikoval a konzultoval přípravu uvedených změn s řadou institucí a organizací. Mé poděkování patří za možnost konzultací s našimi starosty či krajskými radními, s Charitou ČR a mnoha dalšími. Zde cítím asi největší dluh. Mnohem více času bych chtěl věnovat regionu, navštěvovat starosty, charity a vnímat jejich potřeby. Věřím, že k tomu snad brzy budou zase podmínky.

Byly to velmi turbulentní skoro čtyři roky. Kromě práce ve sněmovně jsem se snažil aktivně komunikovat i s Vámi našimi členy. Současně víte, že jsem deset měsíců nesl zodpovědnost za celou KDU-ČSL, kdy jsem musel svoji pozornost a starost rozšířit o lidovce v celé ČR. Posléze mi naopak přibyla i starost o naše tři děti a povinnosti „táty na plný úvazek“. A do toho přišel „covid“ a zcela změnil chod práce parlamentu i celé společnosti včetně KDU-ČSL. Mrzí mě, že jsme více jak rok neměli možnost osobních setkání v rámci výročních členských schůzi. Pevně doufám, že brzy se i díky testování a očkování dostaneme do stavu, kdy toto vše bude opět možné a ještě v průběhu tohoto roku se opět setkáme.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem za podporu, kterou jsem vždy vnímal a které si vážím. Pokud jsem někde nepomohl tak, jak bylo očekáváno či opomněl reagovat na dopis či mail, tak se omlouvám. V té záplavě korespondence i povinností vím, že k tomu také jistě došlo. Věřím, že letos to SPOLU dokážeme a my a naše KDU-ČSL bude viditelně u toho. Díky za Vaši práci a podporu.

Marek Výborný

poslanec PS PČR