Kdo je Marek Výborný

Syn

Narodil jsem se 10 července 1976, od té doby žiji v krásném kraji na úpatí Železných hor v Heřmanově Městci, který bych určitě neměnil. Velkým darem je pro mne rodina, ve které jsem vyrůstal, a kde mají kořeny hodnoty, které jsou i pro mne zásadní – pravdivost, zodpovědnost, poctivost, spravedlnost – prostě hodnoty vycházející z kořenů naší židovsko-křesťanské civilizace. Křesťanství a víra jsou pro mne a moji rodinu životním kompasem a pevným základem.

Student

Po gymnaziálních letech jsem stihl ještě základní vojenskou službu na letišti v Čáslavi (i to byla cenná zkušenost) a poté jsem vystudoval obor historie na FF a teologie na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci

Rodič, otec, táta

Narodil jsem se 10 července 1976, od té doby žiji v krásném kraji na úpatí Železných hor v Heřmanově Městci, který bych určitě neměnil. Velkým darem je pro mne rodina, ve které jsem vyrůstal, a kde mají kořeny hodnoty, které jsou i pro mne zásadní – pravdivost, zodpovědnost, poctivost, spravedlnost – prostě hodnoty vycházející z kořenů naší židovsko-křesťanské civilizace. Křesťanství a víra jsou pro mne a moji rodinu životním kompasem a pevným základem.


Učitel a ředitel gymnázia

Od roku 2001 učitel na gymnáziu – dějepis, základy společenských věd, latina – a od roku 2012 do března 2018 ředitel Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449.


Vstup do KDU-ČSL a práce pro město, ve kterém žiji

Jsem tak trochu homo politicus. Od malička jsme se doma bavili o politice a aktuálním dění. Po sametové revoluci se stal táta v létě 1990 poslancem ČNR, později PS PČR, ministrem obrany atd. až po pozici ústavního soudce a soudce Nejvyššího správního soudu. O veřejné dění jsem se zajímal od mala a přišlo mi tedy přirozené se po dokončení studií zapojit aktivně i do dění v rodném Heřmanově Městci. V roce 2005 jsem vstoupil do KDU-ČSL a od roku 2OO6 jsem zastupitelem města, po dvě období také člen Rady města. Vedle toho jsme vedl Komisi pro výchovu a vzdělávání, byl členem redakční rady městského zpravodaje atd. Blízká je mi o oblast kultury. Řadu let jsem předsedou organizačního výboru mezinárodního festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“, jednatelem a aktivním zpěvákem PS Vlastislav a příležitostně i průvodcem po heřmanoměsteckých památkách. Naše město mám rád.    Moje práce pro ČR a KDU-ČSL


Od vstupu do KDU-ČSL v roce 2005 jsem se aktivně zapojoval do činnosti jak místní organizace v Heřmanově Městci, tak v rámci okresu Chrudim a v Pardubickém kraji. Řadu let jsem byl členem Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Pardubického kraje. Oblast vzdělávání mi i díky mé práci učitele a později ředitele gymnázia byla přirozeně blízká. V roce 2017 jsem přijal výzvu ke kandidatuře do Poslanecké sněmovny a jako lídr vedl kandidátku KDU-ČSL. V dubnu 2019 jsem se na sjezdu v Brně stal předsedou KDU-ČSL. Vzhledem k rodinné situaci a s vědomím, že „táta je více než předseda“ jsem v listopadu na tuto pozici rezignoval a únoru 2020 předal předsednické žezlo Marianovi Jurečkovi.

V Poslanecké sněmovně jsem se kromě obecných politických témat s důrazem na rodiče a rodinu či péči o krajinu a životní prostředí věnoval oblasti práva a justice se zvláštním zaměřením na exekuce a oddlužení. Jako předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení jsem byl garantem velké novely insolvenčního zákona v roce 2019 a velké novely exekučního řádu a OSŘ v roce 2021 včetně řady lidoveckých návrhů (např. milostivé léto řešíce běžíce exekuce u dluhů vůči státu apod.). Vedle toho  jsem se věnoval problematice volebních zákonů, Ústavy ČR a ochrany manželství jako svazku muže a ženy. Za svoji práce jsem byl vyhodnocen jako jeden ze dvou poslanců nejvíce podporující protikorupční zákony. Vedle těchto oblastí jsem se dále aktivně věnoval vzdělávací politice (místopředseda podvýboru pro regionální školství) či kulturní politice.

Moje aktivity

 • člen KDU-ČSL (2005) – MO Heřmanův Městec; místopředseda OV KDU-ČSL Chrudim, člen KV KDU-ČSL Pardubického kraje
 • poslanec PS PČR, člen ústavně právního výboru, člen mandátového a imunitního výboru
 • předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, člen podvýboru pro regionální školství, podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity, podvýboru pro ochranu spotřebitele a podvýboru pro kulturu
 • člen volební komise a Komise pro kontrolu GIBS
 • člen celostátní Komise pro školství KDU-CSL – aktivně se podílející na přípravě programových tezí pro jednu z priorit našeho programu pro volby do PS PČR v roce 2017 – školství a vzdělávání
 • zastupitel města Heřmanův Městec (od r. 2006), po dvě volební období člen Rady města; aktuálně zvolen čtvrté volební období zastupitelem města
 • člen Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Pardubického kraje (od roku 2004)
 • jednatel pěveckého sboru Vlastislav Heřmanův Městec a aktivní basista tohoto sboru, který vede moje manželka – jsme skvělou partou nadšených zpěváků, kteří přispívají ke kultuře v našem městě již 155 let!
 • člen skautské organizace střediska Leknín Heřmanův Městec – pravda, již řadu let jsem pouze formálním členem, ale skautským slibem se každý stává skautem na celý život a skautský oddíl mě výrazně formoval v době mého dospívání (aktuálně jsem členem Parlamentního skautského oddílu)
 • aktivní člen farního společenství Římskokatolické farnosti Heřmanův Městec; mimo jiné předseda organizačního výboru mezinárodního festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“, který již 13 let tvoří inspirativní nabídku krásné hudby v regionu východních Čech
 • aktivní člen České křesťanské akademie – vzdělávání, popularizace vědy, diskuse nad aktuálními společenskými tématy – to je to, co se snažíme nabízet veřejnosti a v čem se sami snažíme růst
 • mám rád sport – a to jak pasivně při sledování v televizi, tak aktivně – v mládí jsem hrál basketbal za TJ Jiskra Heřmanův Městec, dnes si jdu rád zahrát se starou gardou a ve volném čase jsem donedávna pomáhal s trénováním dětského oddílu basketbalu
 • ve volném čase rád vyjedu s kamarády do bike terénů Železných hor či běžecky pokořím nádherné prostředí okolí Heřmanova Městce – náš tým se jmenuje „Rudý leknín“ – jen na vysvětlenou – „rudý“ podle barvy triček při prvním výjezdu před mnoha lety a „leknín“ podle znaku Heřmanova Městce