29. června jsem se ujal funkce ministra zemědělství. Přicházím s konceptem otevřeného ministerstva a zaměřím se i na udržitelné, moderní zemědělství pro 21. století

Funkce ministra zemědělství jsem se ujal ve čtvrtek 29. června dopoledne hned poté, co mě do funkce uvedl premiér Petr Fiala a co jsem jako nový ministr převzal jmenovací dekret od prezidenta Petra Pavla. Vedení resortu přebírám po rezignaci Zdeňka Nekuly jako 17. ministr zemědělství samostatné České republiky.

Mezi mé priority jako ministra zemědělství patří změna komunikačního stylu, chci koncept otevřeného ministerstva, které aktivně jedná s celou odbornou i laickou veřejností. Ve spolupráci s nevládními zemědělskými organizacemi plánuji vyhodnotit a případně upravit společnou zemědělskou politiku, za důležité považuji podporovat zájmy zemědělců v Česku i v rámci Evropské unie. Cílem je mít u nás udržitelné, moderní a konkurenceschopné zemědělství pro 21. století. Za výzvu považuji obnovu lesů, ochranu půdy a boj se suchem. Zaměřit se chci i na digitalizaci a snižování byrokracie.

Za důležitou považuji popularizaci práce v zemědělství, která ho díky využívání chytrých technologií dostává mezi hi-tech obory. A tam vidím i potenciál přitáhnout mladé lidi, kterých je v zemědělství málo. S Ministerstvem životního prostředí chci úzce spolupracovat například na protierozní vyhlášce, s Ministerstvem práce a sociálních věcí musíme společně zjednodušit přijímání zahraničních pracovníků, kteří v zemědělství chybí.

Dalšími mými prioritami jsou zajištění potravinové bezpečnosti, rozvoj ekologického zemědělství, lepší hospodaření s vodou a výchova k šetrnému přístupu k životnímu prostředí a udržitelnosti. V blízké době se chci setkat se zástupci všech organizací spojených se zemědělstvím a potravinářstvím, abychom společně analyzovali mimo jiné rozpočtovou politiku. Především ale budu chtít slyšet, které věci je nejvíce trápí a jaká navrhují řešení. Nemůžeme věci diktovat od stolu, dlouhodobě funkční řešení totiž musí být výsledkem společného dialogu s těmi, kterých se týká.

Leave a Reply