ZUŠlechťujeme UMĚNÍM

To je název výstavy, kterou jsme pod mojí záštitou slavnostně zahájili vernisáží v pondělí 3. dubna v atriu Poslanecké sněmovny.

Představuje díla a práce žáků ZUŠek z celé České republiky. Mám radost, že se to podařilo a ve všech třech patrech je na co se dívat. Vážím si uměleckého vzdělávání, které pomáhá nejen rozvíjet talent žáků, ale také vede k formování osobností děti a kultivuje jejich ducha.

Výstava, která je při návštěvě sněmovny volně přístupná až do 21. dubna, je součástí bloku na podporu uměleckého vzdělávání u nás, který jsem ve spolupráci s projektem ZUŠ OPEN a Asociací ZUŠ připravil.

Děkuji všem učitelům a ZUŠ, které zapůjčili díla svých žáků na výstavu. S některými jsem pro vernisáži hovořil a obdivuji šíři aktivit včetně např. zapojení do Univerzit třetího věku apod. A děkuji také Ireně Pohl Houkalové a ZUŠ OPEN za spolupráci.

Leave a Reply