Naděje nesmí být překryta strachem – 28. říjen

Nesmíme zapomínat na své kořeny – národní identitu, která se před 104 lety dočkala díky otcům zakladatelům státní suverenity nové Československé republiky, na naše ukotvení ve společenství evropských států, stejně jako na demokracii vloženou do vínku našeho státu respektující svodu a lidská práva.

Účastnil jsem se pietních aktů u nás v Heřmanově Městci a společně s Miluší Horskou, senátorkou za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko a Karlem Haasem v Pardubicích. Tam jsem u sochy T. G. M. hovořil mimo jiné i o potřebě nepodlehnout strachu a líbivým černobílým ovšem zhusta populistickým řešením. Tyto představy jsou klamem a iluzí. Politik má lidi vést každého ke spoluodpovědnosti za sebe sama, svoji rodinu i své okolí. My politici máme ale stále znovu dávat lidem naději tím, že budeme hájit základní jistoty občanů ať již ty sociální či ekonomické, reálně naplňovat společenskou solidaritu i ze strany státu, obcí i měst a také připomínat odkaz a kořeny, z kterých jsme vzešli. To vnímám jako důležitou připomínku dnešního slavnostního dne.

A protože se mě řada lidí i novinářů ptala, tak aby to nezůstalo bez odpovědi. Pozvánku na oslavu státního svátku na Pražském hradě jsem nedostal. Důvod neznám. Necítím se nijak uražen či dotčen.. Chodím tam, kam jsem pozván. Blahopřeji tedy všem vyznamenaným a těším se ne oslavy naší státnosti v roce 2023.

Leave a Reply