Milostivé léto II končí. Dlužníci dostali šanci na návrat do normálního života

Po třech měsících končí akce Milostivé léto II, která zájemcům pomohla vymanit se z exekucí na dluzích vůči státu a státním firmám. Dostali možnost splatit jistinu dluhu a odměnu exekutorovi, úroky a penále jim stát odpustil. Na úspěšné Milostivé léto nyní naváže další akce, která bude řešit daňové a správní exekuce a pomůže občanům, kteří dosavadních oddlužovacích příležitostí nemohli využít.

„Byla to dlouhá a složitá cesta, ale povedlo se a pomohli jsme tisícům zájemců o oddlužení. Jedná se o mnoho konkrétních příběhů lidí, kteří se dostali do dluhové pasti často v útlém věku, mnohdy nikoli vlastním přičiněním. Nyní měli šanci navrátit se do normálního života,“ uvedl předseda podvýboru pro problematiku exekucí a insolvencí a spoluautor iniciativy Marek Výborný (KDU-ČSL).

Milostivé léto II probíhalo od začátku září a jeho cílem bylo nabídnout dlužníkům jedinečnou šanci na odpuštění úroků, penále a pokut. Stačilo úplné splacení jistiny dluhu vůči státu či dalším veřejnoprávním subjektům a uhrazení odměny exekutorovi.

Milostivé léto není výhodné pouze pro dlužníky. Věřitelé, například VZP, ho vítají. Získají totiž jednorázově zpět vysoké částky, jejichž hodnotu by inflace do budoucna znehodnotila. Podporují jej i mzdová oddělení zaměstnavatelů, pro něž je každá ukončená exekuce požehnáním. I proto Milostivé léto podpořilo vedení Hospodářské komory. Z akce profituje také státní kasa, jelikož bývalí dlužníci se vracejí do normálního pracovního procesu a začínají odvádět daně.

Milostivé léto u soudních exekucí se v dohledné době nebude opakovat. V průběhu příštího roku by ale měla navázat další oddlužovací akce. Bude se však týkat jiných institucí, a to České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), a Finanční správy, která se nachází v gesci Ministerstva financí.

U ČSSZ se snazší oddlužení kromě fyzických osob bude týkat také firem, jimž dluhy vznikly kvůli neplacení pojistného na sociálním zabezpečení. Akce by měla trvat od července do listopadu 2023, přičemž princip bude obdobný jako u Milostivého léta: Dlužníkům stát umožní uhradit pouze dlužnou částku, zatímco penále a náklady na exekuce jim odpustí.

Ministerstvo financí plánuje oddlužovací akci spustit od července příštího roku a ukončit ji v listopadu. Mimořádné odpuštění a zánik některých dluhů umožní nejen samotné ministerstvo či finanční a celní správa, ale také vězeňská služba, která spadá pod resort spravedlnosti, a některé další státní instituce.

Leave a Reply