Myslíme na začínající učitele i na podpůrné pozice ve školách

První velký cíl naší vlády na poli vzdělávání se přiblížil svému naplnění. Vláda ve středu 17 srpna schválila velkou novelu zákona o pedagogických pracovních, kterou nebyla schopna schválit minulá vláda ani po třech letech diskusí. Novela přináší řadu pozitivních novinek.

Počítá se např. se zavedením pozice provázejícího učitele, který bude průvodcem studentům připravujícím se na povolání učitele v průběhu jejich praxí. Předávání příkladů dobré praxe i doprovázení při prvních krocích je klíčovým krokem ke kvalitní přípravě nových pedagogů. Stejně tak klíčovou roli bude nové hrát pozice uvádějícího učitele v prvních dvou letech výkonu učitelského povolání. Nemalý význam zvláště dnes v kontextu války na Ukrajině a doby postcovidové mají a budou mít podpůrné pozice ve školách. Ať již jde o speciálního pedagoga, psychologa nebo školského logopeda. Zde se nám bohužel nepodařilo přesvědčit MŠMT o významu i pozice sociálního pedagoga. V této věci podporované i MPSV, předpokládám, ještě povedeme debatu na půdě PS a školského výboru. Novela také umožní působení odborníků z praxe na školách při výuce předmětů blízkých jejich odborné praxi. Opravdu tady tedy nehrozí žádná degradace pedagogické profese. Byl bych první, kdo by tomu bránil. Velmi to školám pomůže. A celkově to posiluje pozici a odpovědnost ředitelů škol. A to jsem přesvědčen, že je naprosto správně. A to klíčové na závěr: novela dává vale každoroční licitaci o výši platu učitelů. Je bez diskuse, že si učitelé zaslouží odpovídající ohodnocení své práce. Proto plníme slib a dáváme zákonem garantovaný objem finančních prostředků na platy učitelů ve výši 130% průměrné hrubé mzdy. Jsem moc rád, že na vládě panuje v tomto shoda a pevně věřím, že se nám novelu podaří schválit co nejdříve!

Leave a Reply