Kulatý stůl ke vzdělávání učitelů v kontextu novely zákona o pedagogických pracovnících

V úterý 17. května jsem pod záštitou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu uspořádal v Poslanecké sněmovně kulatý stůl na téma „Vzdělávání pedagogických pracovníků v kontextu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících“. Je to téma, které opět začíná rezonovat nejen odbornou veřejností, protože novela zák. o pedagogických pracovnících se právě nachází v meziresortním připomínkovém řízení.

Byl jsem rád, že pozvání přijali zástupci akademické obce a to primárně z fakult vzdělávajících učitele i zástupci platforem a organizací věnujících se kvalitě ve vzdělávání jako např. Učitel naživo. Příspěvky a diskuse se týkaly hlavně nové možnosti přijímat ve výjimečných případech do pozice učitele i osvědčené odborníky z praxe. Diskutovalo se o podmínkách a kritériích, které by měli splňovat. O jejich pedagogickém vzdělávání i o možnostech, jak otevřít další vzdělávání učitelů i organizacím mimo vysoké školy. Stranou zájmu nezůstalo ani téma podpory začínajících učitelů, důraz na oborovou didaktiku a regionální rozdíly školské soustavy. Je zřejmé, že cestou bude posílení kompetencí a z toho i plynoucí odpovědnosti ředitelů škol. To mají být lídři (pedagogičtí, vizionářští, manažerští) své školy!

Přes často značně odlišné postoje jsem rád, že jsme vzájemně dokázali vyslechnout názory a postoje všech zúčastněných. Ukazuje se, jak důležité je slézt z barikád a vzájemně si naslouchat a hledat společně cesty k rozumným řešením, nebát se hledání konsensu. Protože cíl máme jeden společný, a to je zajištění kvalitního vzděláváni v našich školách.

Leave a Reply