STUDENTSKÁ KONFERENCE VE SNĚMOVNĚ

Jsou projekty, které mi opravdu dávají smysl. Studentská konference Nadačního Fondu Modrá Rybka “Dnes jsem jako poslanec”, která se konala 12. dubna, mezi ně určitě patří. Rád jsem jí dal záštitu a po dlouhé covidové pauze zase pozdravil bezmála dvě stě žáků škol, kteří se celý den věnovali tématu “Energetická soběstačnost a případná ohrožení”. Jejich připravenost musím ocenit a věřím, že zkušenost z diskuse s ostatními studenty, z prezentací odborníků se jim neztratí.

Studenti si na jeden den mohli vyzkoušet, jaká je práce poslance. Během simulace jednacího dne Poslanecké sněmovny účastníci vysvětlovali svůj názor na dané téma před ostatními vrstevníky a politiky, mohli si zdokonalit argumentační schopnosti a společně hledat kompromis.  „Když jsme vymýšleli téma desáté konference, netušili jsme, jak bude aktuální a palčivé. V posledních měsících, kdy se účastníci na konferenci připravovali, jsme zažili krach energetických společností, cena elektrické energie vyletěla prudce vzhůru, hovoří se o závislosti na energetických surovinách z Ruské federace. Považujeme za zajímavé, jak se k těmto i dalším výzvám staví mladá generace.“, uvedl Pavel Anděl, předseda správní rady Nadačního Fondu Modrá Rybka.

„Velice nás potěšilo, jak mladí vnímají přírodu, nerostné zdroje a přístup k zelené energii. Mladá generace mě naplňuje optimismem, když vidím, jak přemýšlí o budoucnosti v oblasti udržitelné energie, jak být co nejméně závislí na cizích zdrojích a co dělat pro konkurenceschopnost naší země. Jejich návrhy v oblasti výzkumu a inovací jsou příslibem, že se nemusíme bát časů budoucích.“, řekla Lucie Lišková, ředitelka Nadačního Fondu Modrá Rybka.

Leave a Reply