P.F. 2022

Milí přátelé, přeji Vám v této nelehké době klidné vánoční svátky. Přeji Vám, abyste je mohli prožít v pokoji se svými nejbližšími a  radosti z vánočního betlémského poselství. Narození Ježíše Krista přineslo naději a tu bych přál nám všem i do nového roku 2022.Naději, která pomůže překonávat všechna trápení, která nás potkávají, Přeji všem pevné zdraví, vzájemnou ohleduplnost a úsměv na tváří.

Váš

Marek Výborný 

Leave a Reply