Rozjezd Sněmovny

Dnes proběhla ustavující schůze nové Poslanecké Sněmovny. Každý nově zvolený poslanec složil tento slib:

„Slibuji věrnost ČR. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Snažil jsem se o to 4 roky a budu v tom pokračovat i nadále. Stejně jako mých 22 kolegů z poslaneckého klubu KDU-ČSL, za která nesu i já velkou míru odpovědnosti. Děkujeme za Vaši důvěru, uděláme vše pro to, abychom ji nezklamali!

Leave a Reply