Sv. Václav – patron české země

Včera jsem slavili den české státnosti 🇨🇿připomínali si ochránce českého národa sv. Václava. Sám jsem byl dopoledne na poutní bohoslužbě v Žamberku a odpoledne na svatováclavských slavnostech v Letohradě.

Rád bych nám všem připomněl, že odkazem knížete Václava je ale také skutečně žít hodnoty a odkaz křesťanských tradic, na kterých je naše společnost postavena. Respekt ke svobodě, právu, pomoci potřebným… Žít v PRAVDĚ. Ne v nenávisti a napadání. V NADĚJI, ne ve strachu. A z toho také plyne používat zdravý “selský” rozum. 

Proč to píšu? Dnes je módní dávat si na prapor křesťanství, mluvit o sobě jako o ochránci svatováclavské tradice. Kde kdo to říká, kde kdo se tím zaštiťuje. Zkusme být pozorní a vnímat, co jen líbivé pozlátko a co jsou skutečná slova s obsahem a také skutečnosti. Kdo spojuje a kdo rozděluje… Po ovoci poznáte je… Zachovat si kritický úsudek je dnes stále důležitější. Ať se nám to i s přímluvu sv. Václava daří.

Leave a Reply