Více jak 200 žáků základních a středních škol na konferenci ve sněmovně

V úterý 20. listopadu se v Poslanecké sněmovně uskutečnil 4. ročník dětské konference nazvané „Dnes jsem jako poslanec“, kterého se zúčastnilo více jak 200 žáků a studentů základních škol a gymnázií z celé České republiky. Velmi rád jsem se nad touto akcí, kterou pořádá Nadační fond Modrá rybka, společně s kolegyní Helenou Langšádlovou z TOP 09 a Markem Bendou z ODS převzal záštitu. Bylo pro mě velmi zajímavé a podnětné toto zasedání mladých, kteří si tak na vlastní kůži mohli vyzkoušet, jaké to je býti poslankyní i poslancem, sledovat a s žáky a studenty také moci diskutovat.

Mladí ve spolupráci s jejich učiteli si měli připravit argumenty a zdůvodnění (pro/proti) k návrhu novely Ústavy ČR, která se týkala snížení aktivního volebního práva na 16 let. Tyto návrhy zástupci jednotlivých škol přednesli v zasedacím sále Poslanecké sněmovny, projednali je v podrobné rozpravě a pak o nich hlasovali. Studenti a žáci se v hlasování pozoruhodně ve většině shodli na tom, že chtějí zachovat hranici 18 let.

Na konci celé akce žáci a studenti dostali prostor ke svým dotazům k přítomným poslankyním a poslancům a také si mohli od nich vyslechnout stručné ohodnocení svého počínání. Odpolední část programu potom byla věnovaná vstupům zaštiťujících poslanců. Zde jsem hovořil o problematice participace a občanské angažovanosti mladé generace. Následující diskuse se potom věnovala i řadě dalších témat včetně EU, současné politické situace či ekonomiky a přijetí EURA. Musím konstatovat, že žáci i přes svůj věk byli skvěle připraveni a v kultivovanosti chování a debaty by mohli být zářným příkladem pro mnohé z nás poslanců.

Leave a Reply