Pozvání do panelové debaty na Summercampu Mladých lidovců

Ve čtvrtek 28. června jsem nejprve dopoledne byl účasten jednání pléna Poslanecké sněmovny, absolvoval několik pracovních schůzek a následně po poledni byl hostem živého vysílání pořadu Rozstřel na TV iDnes. A přímo odtud jsem zamířil na Vysočinu, kde se na Medlově konal několikadenní sraz Mladých lidovců tradičně nazývaný Summercamp. Rád jsem přijal pozvání do panelové diskuse s náměstkem primátora města Brna Petrem Hladíkem o aktuálních politických tématech i budoucnosti KDU-ČSL.

Jsem rád za otevřenou a kritickou diskusi, protože jedině ta nás může pomoci posunout dál. Dotkli jsme se samozřejmě aktuálního tématu návrhu novely Listiny základních práv a svobod hájící manželství jako svazek muže a ženy. Ale i situace ve sněmovně, práce poslaneckého klubu, otevíraných témat a v neposlední řadě budoucnosti KDU-ČSL. Stojíme v jistém slova smyslu před nutným restartem, přiznáním si, kým jsme a kde jsme, před nutnou aktualizací vize, s kterou chceme dělat politiku.

Jistě nás čeká i částečná personální obměna. Máme nadějné tváře i mezi mladými, třeba na komunální úrovni. Je třeba jich využít. Buďme odvážní, hledejme nové formy stranického fungování … Čekají nás velké výzvy a je dobře, že máme zpětné zrcadlo i mezi mladými členy či sympatizanty.

Leave a Reply