Uspořádal jsem večer pro poslance a senátory „Z úcty k Miladě Horákové“

V úterý 17. dubna jsem pořádal v sále kina Poslanecké sněmovny akci s názvem „Z úcty k Miladě Horákové“. Hlavní náplní večera byla projekce životopisného dramatu „Milada“ (ČR, 2017), režiséra Davida Mrnky, které je inspirováno osudem a životem naší kolegyně, poslankyně JUDr. Milady Horákové, popravené komunistickým režimem v roce 1950. Promítnutí filmu zahájil přes Skype ze Spojených států amerických sám pan režisér, který pozdravil přítomné poslance a senátory, kterým byla akce určena a na kterou byli všichni zváni napříč celým politickým spektrem.

S nápadem na realzaci tohoto večera za mnou přišel pan Jan Čepelka, který jako občan není lhostejný k naší nedávné historii a současné politické situci. Chtěl tímto aktem podnítit nás, poslance a senátory, abychom se hlouběji zamysleli a opětovně si připoměli charakter a nebezpečí totalitních režimů 20. století. V kontextu zcela nepřijatelných a manipulativních intrpretací naší moderní historie, které opakovaně zaznívají na půdě sněmovny, se zdá nutné tyto skutečnosti připomínat i zákonodárcům. Velmi si vážím iniciativy Jana Čepelky a rád jsem jí poskytl zázemí.

Velice rád bych i v budoucnu vyvíjel podobnou aktivitu a pořádal akce, které budou mít vzdělávací a diskusní charakter pro nás poslance a senátory a přispěl tak nejen k našemu vzdělávání. Zároveň bych se chtěl pokusit alespoň na chvíli odhlédnout od své stranické příslušnosti a podívat se společně na mnohá zajímavá témata politická i nepolitická s určitým nadhledem a „nestranickostí“.

Bude-li kdokoli z Vás, čtenářů tohoto mého blogu, mít zajímavý návrh na uskutečnění takovéto akce, budu rád za Vaše podněty.

Váš Marek Výborný

Leave a Reply