O mně

O mně

Kdo jsem – moje životní cesta

 • narodil jsem se před 42 lety, od té doby žiji v krásném kraji na úpatí Železných hor v Heřmanově Městci, který bych určitě neměnil
 • manžel, s manželkou Markétou (klavíristkou) vychováváme tři děti (Vendelín 9 let, Michaela 12 let a Amálka 15 let) – jsem vděčný za skvělé rodinné zázemí, které je mi oporou!
 • velkým darem je pro mne rodina, ve které jsem vyrůstal, a kde mají kořeny hodnoty, které jsou i pro mne zásadní – pravdivost, zodpovědnost, poctivost, spravedlnost – prostě hodnoty vycházející z kořenů naší židovsko-křesťanské civilizace
 • křesťanství a víra jsou pro mne a moji rodinu životním kompasem a pevným základem
 • po gymnaziálních letech jsem stihl ještě základní vojenskou službu na letišti v Čáslavi (i to byla cenná zkušenost) a poté jsem vystudoval obor historie na FF a teologie na CMTF Univerzity Palackého v Olomouci
 • 17 let učitel na gymnáziu – dějepis, základy společenských věd, latina – a od roku 2012 do března 2018 ředitel Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449

Jak vnímám vzdělávání a roli školy nad rámec získání vědomostí a poznatků?

Jako doprovázení studentů a jejich vedení k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží.

Moje aktivity

 • člen KDU-ČSL (2005) – MO Heřmanův Městec; místopředseda OV KDU-ČSL Chrudim, člen KV KDU-ČSL Pardubického kraje
 • poslanec PS PČR, člen ústavně právního výboru, člen mandátového a imunitního výboru
 • předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, člen podvýboru pro regionální školství, podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity, podvýboru pro ochranu spotřebitele a podvýboru pro kulturu
 • člen volební komise a Komise pro kontrolu GIBS
 • člen celostátní Komise pro školství KDU-CSL – aktivně se podílející na přípravě programových tezí pro jednu z priorit našeho programu pro volby do PS PČR v roce 2017 – školství a vzdělávání
 • zastupitel města Heřmanův Městec (od r. 2006), po dvě volební období člen Rady města; aktuálně zvolen čtvrté volební období zastupitelem města
 • člen Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Pardubického kraje (od roku 2004)
 • jednatel pěveckého sboru Vlastislav Heřmanův Městec a aktivní basista tohoto sboru, který vede moje manželka – jsme skvělou partou nadšených zpěváků, kteří přispívají ke kultuře v našem městě již 155 let!
 • člen skautské organizace střediska Leknín Heřmanův Městec – pravda, již řadu let jsem pouze formálním členem, ale skautským slibem se každý stává skautem na celý život a skautský oddíl mě výrazně formoval v době mého dospívání (aktuálně jsem členem Parlamentního skautského oddílu)
 • aktivní člen farního společenství Římskokatolické farnosti Heřmanův Městec; mimo jiné předseda organizačního výboru mezinárodního festivalu „Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje“, který již 13 let tvoří inspirativní nabídku krásné hudby v regionu východních Čech
 • aktivní člen České křesťanské akademie – vzdělávání, popularizace vědy, diskuse nad aktuálními společenskými tématy – to je to, co se snažíme nabízet veřejnosti a v čem se sami snažíme růst
 • mám rád sport – a to jak pasivně při sledování v televizi, tak aktivně – v mládí jsem hrál basketbal za TJ Jiskra Heřmanův Městec, dnes si jdu rád zahrát se starou gardou a ve volném čase jsem donedávna pomáhal s trénováním dětského oddílu basketbalu
 • ve volném čase rád vyjedu s kamarády do bike terénů Železných hor či běžecky pokořím nádherné prostředí okolí Heřmanova Městce – náš tým se jmenuje „Rudý leknín“ – jen na vysvětlenou – „rudý“ podle barvy triček při prvním výjezdu před mnoha lety a „leknín“ podle znaku Heřmanova Městce