Pravidelný poslanecký výjezd do regionu s kolegy poslanci ze SPOLU

Na konci května jsme s kolegy poslanci zvolenými za koalici SPOLU v našem kraji opět vyrazili společně do regionu. Tentokráte na Hlinecno. Vždy se snažíme náš program poskládat tak, abychom pokryli, navnímali, pomohli řešit co nejvíc různorodých oblastí. Tentokrát to byly sociální věci, kultura, podnikání středně velkých rodinných firem a problémy menších obcí v odlehlejších koutech Žďárských vrchů.

Dopoledne návštěva Domova pro seniory „Drachtinka“ Domov seniorů Drachtinka v Hlinsku a debata s paní ředitelkou Miroslavou Kábelovou. A to hlavně k financování sociálních služeb (jsem rád, že díky Marianu Jurečkovi je letos situace zcela stabilní) a získávání zaměstnanců (z lékařských i nelékařských oborů) do sektoru sociálních služeb. To je velký problém a bude třeba ale podívat o na soustavu kvalifikací a podmínky, které musí být splněny.

Poté přišla na řadu prohlídka Muzea v přírodě Vysočina – Betlému Hlinsko. I zde jsme měli možnost debatovat s ředitelkou muzea Magdou Křivanovou a celým vedením muzea. Tématem byla např. budova pro nový depozitář sbírek muzea, podpora zachování řemesel, která patří k české tradici a historii, a podpora nehmotného dědictví zapsaného v seznamu UNESCO, unikátních vysočinských masopustních průvodů.

Stranou nechceme nechávat ani podnikatele, kteří jsou klíčovým motorem ekonomického růstu ČR. A i v podnikatelsky náročnějších podmínkách Vysočiny dlouhodobě rostou šikovné, české, rodinné firmy. Po poledni jsme jednu takovou navštívili – výrobce kancelářského nábytku, společnost Mias OC v Krouně Mias OC. S majitelem a ředitelem Ing. Martinem Pavlišem (současně člověkem obdivuhodně aktivním jak v Hospodářské komoře, tak v MAS-ce Hlinecko) jsme velmi věcně, inspirativně a bez jakýchkoliv zásadních „střetů“ probrali aktuální ozdravný balíček vlády.

Výjezd jsme zakončili v Kameničkách dvouhodinovým, vzájemně naprosto otevřeným a konstruktivním setkáním se starostkami a starosty obcí z obvodu ORP Hlinsko a MAS Hlinecký. Děkuji vedení obce starostovi Robertovi Adámkovi a místostarostovi Jendovi Hladkému za poskytnutí prostor pro setkáni. A témata byla opět pestrá. Nová podoba daně z nemovitostí, energetické projekty, dotační programy MŽP financované z EU fondů, investiční programy Národní sportovní agentury, základní i střední školství. Díky za důležitou zpětnou vazbu.

Leave a Reply