Umělecké vzdělávání – Rodinné stříbro české vzdělávací soustavy

Umělecké vzdělávání – Rodinné stříbro české vzdělávací soustavy. To byl název konference, kterou jsem uspořádal v Poslanecké sněmovně pod záštitou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Ta myšlenka vznikla při diskusi se zástupci Asociace základních uměleckých škol. Nejen ZUŠky, ale celý systém uměleckého vzdělávání patří k unikátnímu v celém evropském kontextu. Máme nejhustší síť uměleckého vzdělávání, pro mnoho zemí jsme naším systémem vzorem. Jsem rád, že nejen o tom jsme dnes mohli diskutovat v rámci třech panelů konference. A to v kontextu aktuálních výzev nově definované kulturní výchovy a kulturní kompetence, i úspěšně se rozvíjející spolupráce Ministerstva školství a Ministerstva kultury. Byl jsem rád, že se osobně konference zúčastnil ministr kultury Martin Baxa, stejně jako zástupci ministerstva školství nebo kolega poslanec a ředitel Komorní filharmonie Pardubice Pavel Svoboda, poslanec za Pardubický kraj.

Neméně důležitá byla debata o práci s nadanými žáky a o rozvoji jejich talentu na všech třech úrovních od ZUŠek, přes konzervatoře, až po akademie múzických umění. A to s rektorkou AMU Ingebord Radok Žádnou, ředitelem pražské konzervatoře Petrem Čechem, či prezidentem Asociace ZUŠ Tomášem Kolafou.

Příklady dobré praxe reprezentovaly projekty Nadačního fondu Magdaleny Kožené, ZUŠ Open reprezentovaný Irenou Pohl Houkalovou či stipendijní program MenART s ředitelkou Danou Syrovou.

A stranou nezůstalo ani aktuální téma revize RVP na základních školách a postavení oblasti umění a kultury. Jako vždy, komunikace je tou cestou, jak vzájemně porozumět postavení a zapojení všech oborů uměleckého vzdělávání.

Umělecké vzdělávání je důležitou součástí celého systému. Nejen že rozvíjí talent žáků, připravuje pedagogy či profesionální umělce, ale je i součástí primární prevence či hraje roli ve vyrovnání nerovností ve vzdělávání. A zmínit je třeba i širší význam toho, že umělecké školy jsou také klíčovými nositeli kulturního dění obce, města či regionu. Všichni aktéři si zaslouží ocenění. A tak musíme o rodinné stříbro pečovat, abychom ho dále rozvíjeli v kontextu všech moderních či inovativních trendů.

Leave a Reply