Školy čekají změny podporující moderní trendy vzdělávání

Sněmovnou 23. února ve 2. čtení prošla novela zákona o pedagogických pracovnících, která skončila pod stolem již na konci minulého volebního období. Nejde o drobnost, obsahuje řadu změn a novinek, které by mohly pomoci posunout naše školství opět dál. Současně reaguje i na aktuální situaci ve školách v kontextu pocovidové doby či války na Ukrajině. Například tím, že se posiluje pozice podpůrných pozic ve školách jako jsou školští psychologové, speciální pedagogové či asistenti pedagoga. Také se umožní školám využít více odborníků z praxe, kteří s podmínkou doplnění pedagogického vzdělání budou moci předávat své profesní a odborné zkušenosti. A přitom v zákoně zůstane podmínky si do tří let doplnit minimální pedagogické vzdělání. V tomto výrazně posilujeme pozici ředitele školy, který je tím, kdo nese zodpovědnost za kvalitu vzdělávání.

Nejčastěji je sice zmiňovaná garance výše platu učitelů, který bude do budoucna v průměru na 130% průměrné hrubé mzdy v ČR. Je to jistě důležitá část, kterou plníme předvolební slib a zajistíme tím i finanční jistotu a stabilitu učitelské profese. Zde je třeba připomenout, že ne každý učitel této úrovně dosáhne. Garantován je objem na danou školu podle počtu učitelů v předchozím roce. A záležet bude na řediteli školy, jak prostředky na platy rozdělí a podle jakých kritérií rozdělní složku nadtarifní a to jak u učitelů, tak i u neučitelských pedagogických pozic. Nicméně neplatí, že tím automaticky zvedeme kvalitu učitelů.

K tomu naopak pevně doufám pomohou nově definované pozice uvádějícího či provázejícího učitele či adaptační období nově nastupujících učitelů do školy. Statisticky právě v prvních dvou letech odchází ze škol nejvíce učitelů a v mnoha případech je to zbytečná ztráta. Proto bude mít student již na fakultě na VŠ při praxích ve školách přiděleného zkušeného provázejícího učitele a po nástupu do školy projde tzv. dvouletým adaptačním obdobím, kdy ho bude provázet uvádějící učitel. Bude mu poskytovat zpětnou vazbu, podporu, předávat své vlastní zkušenosti. Nakonec to může být prospěšné pro oba. Tyto pozice učitelského mentoringu patří k moderním trendům vzdělávání. Kvalitní školu skutečně tvoří kvalitní a motivovaný učitel. Toto opakovaně potvrzuje zpětná vazba z řady pedagogických platforem, s kterými jsem na toto téma uspořádal i kulatý stůl na půdě sněmovny.

Leave a Reply