DLUHY SE MAJÍ PLATIT

Daňové a pojistné Milostivé léto, tedy dva nové zákony od Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí pomohou dlužníků k novému restartu. Týkat se to bude například dluhů na sociálním pojištění, u finanční a celní správy či na soudních poplatcích, novela ale nezahrnuje soudní exekuce. Princip zůstává stejný, jako tomu bylo u Milostivého léta I a II. Tedy povinností dlužníka bude zaplatit dlužné pojistné, respektive daně, v plné výši, a to jednorázově v zákonem stanoveném období. Současně umožníme i obcím a městům přijmout své vlastní veřejnoprávní vyhlášky, kterými budou moci použít stejný princip u svých dlužníků.

Tímto krokem opět docílíme toho, aby se u marných exekucí, u dluhů, které šlo jen těžko vymáhat, došlo k jejich zaplacení. Věřitelé tak získají zpět peníze, které by jinak neviděli a dlužníci se splacením jistiny odrazí ode dna.

Leave a Reply