Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u nás. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků, výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky. Ve středu 4. ledna jsem společně s primátore Pardubic Janem Nadrchalem, ředitelkou Oblastní chariy Pardubice Marií Hubálkou, ředitelkou Diecézní katolické charity Hradec králové Anetou Maclovou a dalšími sbírku pro Oblastní charitu Pardubice.

Leave a Reply