Pozitivní změny ve školství na obzoru

Uspořádal jsem v Poslanecké sněmovně kulatý stůl k důležitému tématu mentoringu ve školách. O co jde?

Připravovaná novela zákona o pedagogických pracovnících přináší dvě nové pozice ve školách, které za mě mají velký smysl, odpovídají Strategii 2020+ a mohou výrazně pomoci s přípravou nových učitelů a jejich úspěšnému zvládnutí prvních let ve škole. Jde o pozici provázejícího a uvádějícího učitele. Ten první bude mít na starosti práce studentů VŠ a ten druhý bude doprovázet nastupující učitele první svá roky ve škole. Bude jeho mentorem, tím, kdo předává své zkušenosti, motivuje, je oporou. Vše znamená řadu kroků, provazbu na vzdělávání těchto mentorů, jejich motivaci a odměňování, roli ředitele.

O tom všem jsme vedli debatu se zástupci MŠMT, vysokých škol, řediteli škol i platforem jako Učitelská platforma nebo Začni učit!.

A samozřejmě i s Učitel naživo, kterému děkuji za spolupráci. Byl to skvělý a inspirativní čas.

A zde je možné se k celému semináři vrátit: https://videoarchiv.psp.cz/

Leave a Reply