21. června jsme slavnostně zahájili výstavu klientů Charity Svitavy v prostorách Poslanecké sněmovny

Záštitu nad výstavou jsem přijal společně s kolegou poslancem z našeho poslaneckého klubu Davidem Šimkem. Nápad na uspořádání této výstavy jsem dostal již před dvěma roky po návštěvě Charity ve Svitavách a denního stacionáře s výtvarnou dílnou Polnička, kde tvoří klienti s různým stupněm a formou postižení krásná díla.

Výstavu jsme chtěli realizovat již před dvěma lety, ale kvůli pandemii Covidu 19 se nám to podařilo až nyní. Výstavu jsme zahájili společně s Davidem Šimkem, ředitelkou Charity Svitavy Vendulou Kouřilovou, klienty – autory děl a dalšími hosty.

Leave a Reply