Lidovečtí politici Marek Výborný, Lumír Kantor a Jan Grolich včera převzali Cenu Přístav za podporu mimoškolních aktivit dětí

Od roku 2002 uděluje Česká rada dětí a mládeže Cenu Přístav za významnou podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Tuto cenu převzali včera předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný, senátor Lumír Kantor a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich v prostorách vily Impact Hub na Vinohradech v Praze. 

„Volnočasová práce s dětmi a mládeží plní nezastupitelnou roli v naší společnosti. Zvláště dnes, kdy čelíme mnoha ne vždy radostným výzvám. Je zřejmé, že vedení dětí k úctě a k základním hodnotám pravdy, svobody a demokracie je velkým úkolem nejen rodičů, ale všech, kteří se dětem a mládeži věnují. Ať již na místní úrovni u nás v Heřmanově Městci, kde jsem se zasadil o zajištění financí na rekonstrukci skautské klubovny a rodičovského centra Radovánek, a nebo na úrovni profesní jako ředitel gymnázia či jako poslanec, kde se snažím vytvářet pro tyto organizace co nejpříznivější podmínky. Děkuji ČRDM za Cenu Přístav. Politik se většinou dočká reakcí negativních, o to více si nominace i ocenění vážím. A díky všem, kteří s dětmi a mládeží často nezištně a dobrovolně pracují. Máte můj velký respekt,“ uvedl Marek Výborný, který dostal ocenění za prosazení navýšení státního rozpočtu na rekonstrukce a opravy stovek kluboven a táborových základen. Na navýšení spolupracoval s poslancem za KDU-ČSL Davidem Šimkem.

„Cena Přístav je pro mě radostí. Jen vracím, co jsem od života dostal. Motivem je laskavá a důsledná výchova podle potřeb dětí. V covidových letech jsem opakovaně jednal s hlavními hygieničkami ohledně zajištění bezpečnostních podmínek letních táborů, o včasném umožnění schůzek dětí během lockdownu či o otevření venkovních expozic zoologických zahrad. Zaštítil jsem celostátní covidovou skautskou pomoc potřebným lidem v karanténě, šili jsme roušky a distribuovali je do olomouckých nemocnic. Máme za sebou množství schůzek a ve spolupráci se skauty a Českou radou dětí a mládeže se nám dařilo nastavit pravidla, která děti chránila a alespoň částečně jim umožnila návrat k běžnému režimu,“ uvedl senátor Lumír Kantor, který byl oceněn za zprostředkování komunikace mezi Českou radou dětí a mládeže a ministerstvem zdravotnictví. Díky tomuto kroku nemusely spolky výrazně omezovat svou činnost.

„Moc si toho vážím. Ta cena není jenom pro mě, ale i pro ostatní kolegy na kraji. Přijde nám přirozené podporovat ty, co s dětmi a mladými lidmi pracují. Má to velký smysl. Podporuji také výstavbu nových kluboven na menších obcích u nás v kraji a kroky lidí, kteří se zabývají tématy spojenými s klimatickou změnou,” uvedl hejtman Jan Grolich. Cenu získal za uzavření memorand mezi dětskými organizacemi a krajem, a zajistil tak možnost víceletého financování organizací.

V minulosti toto ocenění dostali další lidovečtí zákonodárci, například Jiří Mihola, Petr Šilar, Miluše Horská nebo Jiří Čunek.

Leave a Reply