Další 3 školy na návštěvě u svého poslance v Poslanecké sněmovně 😊

V týdnu od 2. do 6. května mě postupně v Polanecké sněmovně navštívili žáci a studenti tří škol z mého volebního kraje. Žáci ze základní školy Bratranců Veverkových z Pardubic, základní školy z Heřmanova Městce a studenti z Gymnázia Žamberk. Tato setkání žáků a studentů se svým poslancem mám moc rád a opět jsem si je velmi užíval.

Žáky a studenty jsem provedl prostory Poslanecké sněmovny, žáci ZŠ Bratranců Veverkových mohli nahlédnout i do prostor poslaneckého klubu KDU-ČSL a dalších prostor sněmovny, které jsou mimo dny jednání sněmovny přístupné veřejnosti za doprovodu poslance. Žáci ZŠ Heřmanův Městec a studenti Gymnázia Žamberk zase měli štěstí, že mohli na živo navštívit jednání pléna Poslanecké sněmovny na galerii jednacího sálu určené pro veřejnost. Na druhou stranu ve dnech jednání pléna sněmovny není možná prohlídka jiných prostor. S žáky a studenty jsme během prohlídky čile diskutovali a já jsem se snažil odpovídat na všechny dotazy, které mi kladli. A některé byly opravdu odvážné 😊

Leave a Reply