Pracovní snídaně s novináři v Poslanecké sněmovně

Ve středu 23. března jsme ráno s mojí kolegyní poslankyní Marií Jílkovou a kolegou poslancem Vítem Kaňkovským posnídali a pracovně pohovořili se zástupci novinářské obce a představili svoji práci, naše priority a připravované legislativní návrhy.

Já jsem novinářům představil, co je nového na poli exekucí a insolvencí. Bavili jsme se o parametrech nově připravované novely již jednou úspěšně proběhlého Milostivého léta, jenž ve své první podobě skončilo 28. ledna tohoto roku a jeho opakování je naplánováno opět ještě tento rok, a to na září až říjen. Dále jsem novináře informoval o stavu bagatelních exekucí a o plánu novely insolvenčního zákona.

Kolegyně Marie Jílková představila novinářům ideu zapracování do českého právního řádu nového institutu rodičovského volna v rozsahu dvou měsíců pro rodiče dětí ve věku do osmi let. Tohoto nástroje budou moci využít oba rodiče a volno čerpat po dnech či týdnech. Tímto návrhem chceme dát rodičům šanci si užít rodičovství a také reflektujeme fakt, že čas strávený s dětmi je to nejcennější, co jako rodiče máme.

Dále Marie Jílková hovořila o podpoře dětských skupin a v návaznosti na uprchlickou krizi válečných uprchlíků z Ukrajiny též o podpoře tzv. adaptačních skupin, které by měly dětem z Ukrajiny významně pomoci s jejich co nejrychlejší adaptací na nové prostředí a s jejich jazykovou a kulturní integrací.

Vít Kaňkovský seznámil přítomné novináře s připravovanými legislativními opatřeními snažícími se o zvýšení stability a efektivity posudkové lékařské služby. MPSV finalizuje legislativní návrh, který reaguje na dlouhodobě neudržitelný personální stav Lékařské posudkové služby a dále přináší některá dílčí opatření ke zefektivnění činnosti LPS. V nedávné minulosti docházelo k neakceptovatelným prodlevám ve vydávání posudků pro posouzení invalidity, příspěvku na péči atd., což mělo negativní dopad na zdravotně handicapované a jejich rodiny. Cílem návrhu je provedení změn v posuzování zdravotního stavu ze strany LPS, především zavedením nové pozice odborného nelékařského zdravotnického pracovníka.

Kolega Kaňkovský dále novináře informoval o chystané úpravě dřívějšího odchodu do důchodu lidí, kteří pracují v tzv. náročných profesích.

Leave a Reply