Poslanecké pondělí plné kontaktů s reprezentanty obcí, měst i Pardubického kraje

Tento týden v pondělí jsem měl první pracovní jednání organizované společně s dalšími třemi poslanci zvolenými v našem kraji za koalici SPOLU, tj. Davidem Šimkem, Pavlem Svobodou a Karlem Haasem, se starosty Dobrovolného svazku obcí Holicko ve Vysokém Chvojně. Během příštího roku se takto pravidelně budeme snažit setkat se starosty celého kraje. A měl jsem radost, že nešlo zdaleka jen o zdvořilostní vzájemné představení. Dvě hodiny jsme získávali zpětnou vazbu a pohled starostů na stavební zákon, financování sociálních služeb či odpadové hospodářství. Odvezli jsme si některé konkrétní úkoly a zadání, které se pokusíme připravit a ve Sněmovně, resp. prostřednictvím vlády a ministerstev změnit. A něco pozitivního se již povedlo. Tento týden jsme předložili koaličně dohodnutou novelu zákona o střetu zájmů, kde z povinnosti podávat oznámení budou vyjmuti komunální politici malých obcí a měst, kteří jsou ve své pozici neuvolněni.

Ze setkání se starosty jsme pak zamířili na jednání s Radou Pardubického kraje. A témata byla do značné míry podobná a korespondovala s naším programem, kterým jsme v našem kraji oslovovali voliče. Téma předvídatelného víceletého financování sociálních služeb, doprava a financování dopravních staveb z rozpočtu SFDI nebo změny v RUD. Rád jsem tlumočil i jeden z již splněných podnětů, a to úpravu normativů pro dětské domovy, aby nebyl kraj, který patří mezi lídry transformace pobytových zařízení na zařízení rodinného typu, za tento logický a správný trend finančně „sankcionován“.

Leave a Reply