Učitelé si zaslouží ocenění

Právě dnes je to 427 co se na Moravě narodil učitel národů Jan Ámos Komenský. Kolik podobných Evropanů, osobností s výrazným přesahem jsme u nás tehdy měli? Právě proto si dnes připomínáme Den učitelů. Nemělo by jít jen o „pietní připomínku“. Pedagogové si zaslouží náš respekt a poděkování. Z vlastní zkušenosti vím, že učitel může být pro žáka inspirací a motivací pro jeho další profesní dráhu. Ano, může být i demotivací a odrazením. Věřím ale, že těch prvních je podstatně více. A možná i proto, že profesi pedagoga vnímám spíše jako poslání, povolání v tom pravém slova smyslu. Velmi bych si přál, aby se nám dařilo nejen dostatečně a zcela zaslouženě pedagogy ohodnotit za jejich práci. Přál bych si, protože jsem jeden z nich, aby se nám dařilo budovat i prestiž a respekt k učitelskému povolání. Ze strany rodičovské veřejnosti i společnosti. Může jít o to obyčejné lidské uznání. Přál bych si, aby pedagogické fakulty byly volbou číslo 1. Tím poroste kvalita školství a o to nám všem jde. Děkuji všem učitelům od mateřských školek až po akademickou půdu. Vaše role je nezastupitelná.

Marek Výborný

Leave a Reply