Připravil jsem novelou zákona o střetu zájmů

Během posledních tří týdnů jsem připravil stručnou novelu zákona o střetu zájmů, která by měla pomoci komunálním politikům, kteří za práci pro obec nepobírají mzdu. Dle zákona by totiž měli být povinni zveřejňovat majetek v centrálním registru, což je řadí na úroveň poslanců, hejtmanů a dalších vysoce postavených činitelů. A to je hloupost.

Novela se vztahuje na starosty, místostarosty a radní, kteří pro výkon funkce nejsou dlouhodobě uvolněni, tedy svoji práci pro obec a občany vykonávají často po večerech na úkor své rodiny, koníčků atd.. Týká se tak představitelů menších obcí, jichž je většina, a kteří za práci pro obec dostávají jen nevelkou finanční odměnu. Norma má zabránit tomu, že za rok bude v komunálních volbách problém sestavit na venkově kandidátky.

Podporu už nyní vyjednávám u ostatních demokratických stran a rád bych, aby tato novela prošla Sněmovnou zrychleně. Ať tuto nesmyslnou bariéru odstraníme co nejdříve. Věřím, že se najde podpora napříč politickým spektrem.

Pusťte si video, kde celou novelu vysvětluji:

Leave a Reply