Program

Program

„Kde jsem doma“ – co nabízím

  • školství a vzdělávání – jako výsostná investice do budoucna musí být prioritou, která souvisí s dalším rozvojem naší společnosti
  • kultura – podpora živé i hmotné kultury vede ke kultivaci celé naší společnosti
  • komunální (a krajská) politika – aktivní občané a žijící obce a města jsou nejlepší vizitkou fungujícího společenského života – co je možné zajistit na úrovni obcí a krajů je třeba v rámci subsidiarity ponechat tam a nikoli na státu
  • plné nasazení pro křesťanskodemokratickou politiku a její suverénní postavení v rámci našeho politického spektra – slušnost a poctivost, důraz na kořeny s jednoznačnou spoluodpovědností za naši společnost
  • stát není správné řídit jako firmu a potlačovat aktivní spoluodpovědnost občanů za věci veřejné; stejně tak není správné direktivní řízení státu se zásahy do svobod jednotlivce – stát se más spravovat jako rodina či obec – s jasným vymezením kompetencí, ale také zodpovědností a aktivním zapojením všech jejich členů či občanů
  • politika jako služba – toto nesmí být vizitkou naivity, ale výrazem spoluodpovědnosti za své okolí

 

Podívat se i na PROGRAM KDU-ČSL 2017-2021