Na setkání rodáků a přátel ve Vápenném Podole

Na setkání rodáků a přátel ve Vápenném Podole

V sobotu 5. srpna jsem se zúčastnil Setkání rodáků a přátel Vápenného Podola. I naše rodina zde má v 19. století své kořeny, kdy v místní části, kde se dodnes říká Nutice, žila po několik generací naše rodina Výborných. Milé bylo setkání s panem starostou Motlem i místními při průvodu od bývalých lázní ke kostelu. Zde měli místní ochotníci pod vedením herce Východočeského diivadla v Pardubicích Martina Mejzlíka připraven malý šporkovský divadelní kus „Jak zpoldit dědice u Šporků“, který k pobavení desítek přítomných předvedli v plné kráse. Poté již následovala děkovná a vzpomínková bohoslužba za všechny rodáky, kterou sloužil zdejší bývalý farář a dnes humpolecký vikář P. Hroznata Pavel Adamec O.Praem.

Mám radost, jak náš venkov i tady na Železných horách žije.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on StumbleUponBuffer this pageEmail this to someone

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain