Archiv autora: Marek

Marek Výborný: Pokud by Česko mělo vracet dotace, musí to zaplatit ten, kdo to způsobil

Marek Výborný: Pokud by Česko mělo vracet dotace, musí to zaplatit ten, kdo to způsobil

Poslanec Marek Výborný zhodnotil pro deník FORUM 24 aktuální situaci. Nejen kolem Andreje Babiše ale také v otázce dalšího vývoje KDU-ČSL, kde se chystá kandidovat na předsedu. Zároveň okomentoval i populistické nápady vlády.

Začněme aktuální otázkou – premiér Andrej Babiš neuspěl u soudu ve Štrasburku a je stále veden jako agent Státní bezpečnosti. Co tomu říkáte?

Beru to jako fakt. Připadá mi poměrně nešťastné, řekl bych dokonce nepatřičné, aby premiér jednoho státu žaloval druhý stát. To určitě nepřispívá ani k politické kultuře, ani k prestiži a pozici České republiky. Jinak je to osobní věc pana premiéra, do které těžko my z pozice poslanců můžeme zasahovat.

Read More Read More

Více jak 200 žáků základních a středních škol na konferenci ve sněmovně

Více jak 200 žáků základních a středních škol na konferenci ve sněmovně

V úterý 20. listopadu se v Poslanecké sněmovně uskutečnil 4. ročník dětské konference nazvané „Dnes jsem jako poslanec“, kterého se zúčastnilo více jak 200 žáků a studentů základních škol a gymnázií z celé České republiky. Velmi rád jsem se nad touto akcí, kterou pořádá Nadační fond Modrá rybka, společně s kolegyní Helenou Langšádlovou z TOP 09 a Markem Bendou z ODS převzal záštitu. Bylo pro mě velmi zajímavé a podnětné toto zasedání mladých, kteří si tak na vlastní kůži mohli vyzkoušet, jaké to je býti poslankyní i poslancem, sledovat a s žáky a studenty také moci diskutovat.

Mladí ve spolupráci s jejich učiteli si měli připravit argumenty a zdůvodnění (pro/proti) k návrhu novely Ústavy ČR, která se týkala snížení aktivního volebního práva na 16 let. Tyto návrhy zástupci jednotlivých škol přednesli v zasedacím sále Poslanecké sněmovny, projednali je v podrobné rozpravě a pak o nich hlasovali. Studenti a žáci se v hlasování pozoruhodně ve většině shodli na tom, že chtějí zachovat hranici 18 let.

Na konci celé akce žáci a studenti dostali prostor ke svým dotazům k přítomným poslankyním a poslancům a také si mohli od nich vyslechnout stručné ohodnocení svého počínání. Odpolední část programu potom byla věnovaná vstupům zaštiťujících poslanců. Zde jsem hovořil o problematice participace a občanské angažovanosti mladé generace. Následující diskuse se potom věnovala i řadě dalších témat včetně EU, současné politické situace či ekonomiky a přijetí EURA. Musím konstatovat, že žáci i přes svůj věk byli skvěle připraveni a v kultivovanosti chování a debaty by mohli být zářným příkladem pro mnohé z nás poslanců.

Do svobody musíme stále dorůstat

Do svobody musíme stále dorůstat

Den boje za svobodu a demokracii, 17. listopad považuji za jeden z nejdůležitějších státních svátků. Jeho význam možná narůstá právě ve světle aktuální politické situace v České republice. Svoboda není samozřejmostí. Tak jako za ni položili život Jan Opletal a Václav Sedláček v roce 1939, tak jak se za ni zasadili studenti v roce 1989, tak musíme i dnes a kdykoli v budoucnu znovu a znovu o svobodu usilovat a do ní dorůstat. Je to hodnota, která se bez vztahu a péče společnosti stane prázdnou floskulí. A podobně jako u jiných hodnotových témat i zde si musíme položit otázku, co svoboda je, snad lépe co není? Svoboda není libovůlí, není možností dělat si, co chci. Svoboda je neoddělitelně spjata s odpovědností vůči sobě i vůči společnosti. Toto musíme stále zdůrazňovat.

Právě tyto myšlenky jsem zmínil 17. listopadu při pietním aktu na náměstí v Moravské Třebové, tyto úvahy i s kritickými (a často oprávněnými) hlasy směrem k nám politikům zaznívaly při vzpomínkovém aktu na Univerzitě Pardubice v předvečer státního svátku. V sobotu jsem se zúčastnil bohoslužby za všechny, kteří nasadili své životy za naši svobodu, v kostele sv. Ludmily v Praze, kterou sloužil pražský světící biskup Zdeněk Wasserbauer. Po jejím skončení jsme se s řadou dalších příznivců a členů KDU-ČSL, s místopředsedou KDU-ČSL Danielem Hermanem, pražským předsedou Janem Wolfem, ale i s hercem Janem Potměšilem vydali na Národní třídu, kde jsme na pietním místě položili květiny a průvod uzavřeli krátkou modlitbou.

Ke kandidatuře na post předsedy KDU-ČSL přistupuji s pokorou a odpovědností

Ke kandidatuře na post předsedy KDU-ČSL přistupuji s pokorou a odpovědností

S pokorou, ale plným nasazením a  vědomím spoluodpovědností za KDU-ČSL nabízím své síly. Jsem připraven pokračovat v naší poctivé a slušné politice. Jsem připraven hájit hodnoty právního státu a budovat politickou kulturu. Politika je službou. Na základě podpory jak mé MO Heřmanův Městec, tak OV v Chrudimi a KV Pardubického kraje jsem připraven kandidovat na březnovém sjezdu v Brně na předsedu KDU-ČSL.

Je na co a na koho navazovat, bude odpovědností celého nového vedení dát straně novou dynamiku, přicházet s tématy, která budou prospěšná nejen pro nás, ale pro celou Českou republiku. Základní směřování musí vycházet z našeho křesťanskodemokratického hodnotového základu, prioritou by měla být rodina, skrze všechna svá poslání. A zároveň musíme hájit principy právního státu, zdravou hrdost na svoji vlast, která je ale součástí Evropy. Více informací naleznete v přiloženém textu. Budu rád za jakoukoli zpětnou vazbu.

Tisková zpráva ke stažení: Vzhůru do druhé lidovecké stovky

Jdu do toho, potřebujeme novou dynamiku, oznámil Výborný kandidaturu na šéfa KDU-ČSL

Jdu do toho, potřebujeme novou dynamiku, oznámil Výborný kandidaturu na šéfa KDU-ČSL

Lidovecký poslanec Marek Výborný bude na březnovém sjezdu strany kandidovat na předsedu strany. Je už tak druhým kandidátem po šéfovi poslaneckého klubu Janu Bartoškovi. Nynější předseda Pavel Bělobrádek už funkci obhajovat nechce.

Přestože lidovec Marek Výborný není ve vysoké politice dlouho, v úterý dopoledne ukázal, že mu rozhodně nechybí sebevědomí. Politik, který je poslancem teprve od loňského října, oznámil, že se bude v březnu příštího roku ucházet o post předsedy strany, kde končí Pavel Bělobrádek.

Read More Read More

Lidovci výrazně přispěli k rozumně vyváženému řešení pro lidi v dluhových pastích

Lidovci výrazně přispěli k rozumně vyváženému řešení pro lidi v dluhových pastích

V pátek 26. října Sněmovna schválila 154 hlasy ve 3. čtení novelu insolvenčního zákona. Pro hlasovali poslanci napříč politickým spektrem kromě zdržujících se poslanců ODS. Zcela upřímně lze říci, že se jednalo o první významnou legislativní normu, kterou se tato Sněmovna zabývala a schválila. Mimochodem i to svědčí o poměrně tristní legislativní (ne)aktivitě vlády. Novela byla předložena ještě ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem. Bohužel ale v podobě, která nutně potřebovala zásadní úpravy a to včetně základních parametrů. Jako předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení jsem měl od počátku jedinou ambici. Připravit novelu, která bude co nejvíce vyvážená. Nebude na straně jedné ani příliš prověřitelská, na druhé straně ani pouze a jedině nastavena ve prospěch dlužníků. Bylo jasné, že to je jediná cesta, jak pro ni získat podporu většiny zákonodárců. A to i s vědomím, že celá bitva nesmí mít vítěze ani poražené, že nám mnozí budou vytýkat nedostatečnou razanci. Paradoxně z jedné i z druhé strany.

Jsem přesvědčen, že výsledek je skutečně rozumným řešením. Zcela mění filosofii oddlužení, zodpovědní dlužníci, kteří budou mít zájem své dluhy řešit, budou mít šanci začít „nový“ život s čistým štítem. Budou muset 5 let žít s velkou skromností a odříkáním, nebude to tedy „zadarmo“. Budou muset „vynaložit veškeré úsilí, které po nich lze spravedlivě požadovat“, aby splatili co nejvíce svých dluhů. Ale budou mít šanci na nový restart, nebudou žít nadosmrti v šedé zóně. Logicky to pomůže i věřitelům, zvláště těm seriózním. Je potřeba připomenout, že není rovnítko mezi věřitelem a lichvářem. Ty největší lichvářské praktiky, hnusné zneužívání lidské hlouposti a naivity, kdy z pár korun dluhu vznikly desetitisíce i více, se významně podařilo omezit již novelou zákona o spotřebitelském úvěru v roce 2016. Zde s velkým respektem a poděkováním je nutno zmínit práci mého kolegy a bývalého poslance Jaroslava Klašky. Tedy i věřitelé mají naději, že se dočkají alespoň části svých pohledávek. A logicky to pomůže i státu. Lidé budou v ekonomickém systému, nikoli v šedé zóně. Budou tedy odvádět daně, pojistné atd. Nikdo nebude úplným vítězem, ale pomůže se všem a hlavně pohneme s obrovským sociálním, právním, ekonomickým, ale hlavně lidským problém dneška. Stačí si přečíst některé osobní příběhy.

Celé řešení má ještě jeden podstatný rozměr. A to nastavení systému osobního bankrotu tak, aby ho stát dokázal administrativně zvládnout. Klíčovou roli v něm budou hrát insolvenční správci a insolvenční soudci. Ve spolupráci právě se soudci jsem připravil více jak 20 pozměňovacích návrhů, které nakonec se souhlasem Ministerstva spravedlnosti skutečně prošly a měly by zajistit zjednodušení procesu tak, aby se nestalo, že budou dlužníci léta čekat, než se „na ně dostane“. Těch důležitých detailů a změn (např. důraz na prioritu platby výživného, jednodušší podmínky pro seniory a osoby s postižením atd.) je mnoho a přesahují možnosti tohoto textu. Pokud by o ně měl kdokoli zájem, odkazuji na finální znění novely nebo osobní kontakt se mnou.

Poděkování patří všem spolupracovníkům, odborné veřejnosti. Konferencí, kulatých stolů i osobních konzultací bylo skutečně mnoho. Je ale zřejmé, že výsledek by mohl přinést výraznou změnu. Jsem rád, že již v průběhu práce na novele jsem mohl základní parametry konzultovat i s naším senátorským klubem KDU-ČSL a jsme tak v této věci ve shodě. Bylo by nešťastné, pokud by se Senát rozhodl v novele provést zásahy do základních parametrů celého procesu. Lidovecká stopa v celém systému insolvencí je tedy zřejmá. A z toho mám radost.

Marek Výborný
poslanec PS PČR, předseda Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich